KASTANOS, Grigoris

Grigoris attended our Giss 18+ Italy🇮🇹 pro tour (coaches by Dimitri Koltsov)